Apie mus

ISTORIJA. Minime LAS dešimtmetį. Tačiau iš tikrųjų istorija sako daug daugiau. Pagalba gimdančiai moteriai – viena seniausių medicinos pagalbos formų. Iki šio amžiaus pradžios Lietuvoje akušerinę pagalbą dažniausiai teikdavo bobutės. Akušerių buvo mažai. Tam, kad akušerės pagilintų žinias, reikėjo jas suburti. 1938 m. Kaune prof. Pr. Mažylio iniciatyva buvo įkurta pirmoji akušerių draugija. Tuo metu Lietuvoje buvo apie 500 akušerių, o gimdymų kasmet – daugiau kaip 50 000. Prof. Pr. Mažylio iniciatyva prie Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės buvo suorganizuoti kursai, kuriuose kasmet būdavo parengiama apie 30 akušerių. Prasidėjus karui, veikla nutrūko.

VALDYMAS. Po 25 metų pertraukos, 1964 m., Šiauliuose įkurta akušerių draugija prie Šiaulių miesto ir zonos gydytojų ginekologų mokslinės draugijos. Netrukus sujudo akušerės ir Lietuvos regionuose, buvo įsteigtos akušerių draugijos: 1967 m. – Panevėžyje, 1968 m. – Kaune ir Klaipėdoje, 1969 m. – Vilniuje. Visos akušerių draugijos dirbo savarankiškai, konsultuojamos mokslinės gydytojų akušerių – ginekologų draugijos. Pagrindinis akušerių draugijų tikslas buvo – padėti akušerėms tobulėti. 
Prasidėjus atgimimo laikotarpiui Lietuvoje buvo atkuriamos bei steigiamos įvairios organizacijos.
1990 m. kovo mėn. 28 d. Vilniuje įvyko Lietuvos akušerių sąjungos steigiamasis suvažiavimas. Buvo įkurta LAS ir 1990 m. birželio 1 d. įregistruota SAM (pagal tuometinę tvarką). Buvo išrinkta LAS valdyba, patvirtinti įstatai ir oficialiai prasidėjo organizacijos veikla.

Šiuo metu LAS vadovauja Ilona Joneliūnienė. Per visą organizacijos veiklos laikotarpį buvo išrinktos penkios LAS prezidentės: 

1990-1993 m. Birutė Jakutienė;
1993-1998 m. Jadvyga Vaičiulienė;
1998-2007 m. Lina Skaburskaitė;
2007-2012 m. Zita Zailskienė; 
2012-2017 m. Ilona Joneliūnienė; 
nuo 2018 m. Ilona Joneliūnienė.

DABARTIS. LAS yra organizacija, veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, veikla organizuojama pagal savitą regioninį susiskirstymą į penkis kraštus (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys), registracijos vieta Vilniuje. Pagal LAS įstatus nariais gali būti akušerės ir kiti slaugos specialistai, praktikuojantys motinos ir vaiko sveikatos priežiūros srityje. Narystė LAS suteikia galimybę siekti naujausių žinių, gauti naujausią informaciją, bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis.
LAS yra savarankiška, nepriklausoma visuomeninė organizacija, noriai bendradarbiaujanti su SAM, mokslo institucijomis, kitomis organizacijomis. Pagrindinis LAS tikslas – padėti savo nariams siekti profesinio tobulėjimo, skatinti jų profesinį bendradarbiavimą. Todėl kasmet LAS organizuoja 2 respublikines konferencijas bei renginius kraštuose. Į respublikines konferencijas susirjnkdavo daugiau kaip 400 dalyvių. Šiuo metu susirenka apie 200 dalyvių. Renginių metu pranešimus skaito ne tik gydytojai, lektoriai iš užsienio, bet skatinamos tą daryti ir pačios akušerės bei kiti slaugos darbuotojai.

PERSPEKTYVOS. Iš tiesų progų tobulintis akušerėms netrūksta. SDTS centras siūlo nemažai kursų, pasirinkimas pakankamai įvairus. LAS bendradarbiauja su SDTS centru: pasiūlė kelias dešimtis temų kursams akušerėms tobulintis, sudarė nemažai naujų tobulinimosi programų bei peržiūrėjo senas. Akušerės kiekvienais metais gali dalyvauti ne vienoje konferencijoje, renginių metu visi turi galimybę sužinoti naujoves. Tačiau iškyla problema. Akušerės turi daug galimybių tobulėti ir dauguma tas galimybes išnaudoja, bet grįžę į savo darbo vietas dažnai negali žinių pritaikyti praktikoje. 

1997 m. SAM patvirtintoje MN “Akušerė (akušeris). Funkcijos, kompetencija, pareigos, teisės ir atsakomybės” tiksliai ir aiškiai reglamentuojamas mūsų darbas, deja, dažnai jaučiamės nuvertintos, pažemintos morališkai, nepripažįstamos išmanančiomis savo darbą specialistėmis. 
Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai lemia mūsų likimus ir dažniausiai niekas kitas iš šalies negali padėti esant nepalankiems sprendimams. Tačiau juk visos mes iš pašaukimo esame kovotojos – kasdien kovojam už gyvybę, todėl kviečiam prisijungti prie akušerių sąjungos, įgyti daugiau drąsos ir atkaklumo kovojant už save. Kad ir kaip būtų sunku, nepraraskite vilties. Siekite žinių, lavinkitės, būkite turtingos savo vidumi – o čia jau visomis išgalėmis jums padės Lietuvos akušerių sąjunga!

Pirkinių krepšelis