Pirkimo pardavimo taisyklės

1. Bendros pirkimo taisyklės

1.1. Pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes ir paslaugas Lietuvos Akušerių Sąjunga, juridinio asmens kodas 191931874, registracijos adresas: Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
1.2. Pirkėjas prieš atlikdamas mokėjimą sutinka su šiomis taisyklėmis.
1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Apie pakeitimus pirkėjas informuojamas tinklalapyje. Pirkėjui perkant www.akuseriusajunga.com taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinėje parduotuvėje parduodamų renginių bilietų, bei narystės kainomis.
1.5. Prekes/Paslaugas pirkti gali tik 18 metų amžiaus ir vyresni asmenys. Atliekant pirkimą, Pirkėjas patvirtina, kad jis arba ji yra ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus arba gavo sutikimą iš tėvų arba teisėto globėjo, kuris yra ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus ir sutiko su šiomis Sąlygomis jūsų vardu.
1.6. Pirkėjui perkant paslaugas/prekes turi būti nurodomi teisingi asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, gimimo data ir telefono numeris. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas, nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją. Patvirtindamas paslaugų/prekių užsakymą Pirkėjas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo įvesti duomenys yra teisingi.
1.7 Pirkimo taisyklės nustatato tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybes tarp Pirkėjo ir Pardavėjo;
1.8 Pardavėjo internetinėje svetainėje/parduotuvėje (www.akuseriusajunga.com), kurios pagalba identifikuojamas Pirkėjas, jo užsakymas, kontaktiniai duomenys, atsiskaitymo  duomenys. Pardavėjas savo internetinėje svetainėje virtualias prekes (narystė, bilietai į renginius). Skirtingiems produktams, taikomos skirtingos pirkimo ir grąžinimo sąlygos.

2. Pirkėjo teisės

2.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš Pardavėjo laikydamasis šių Taisyklių.
2.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti prekes. Pirkėjas apie tai turi pranešti Pardavėjui raštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę (-es) ir grąžinimo priežastį, kaip numato LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 258 „dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.
2.3 Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (yra su pakuote) ar ji nebuvo naudojama.
2.4 Tuo atveju, kai Pirkėjas iš Pardavėjo įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių), jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.3 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.

3. Pirkėjo pareigos

3.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2 Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei kitų sąlygų, pateiktų Elektroninėje parduotuvėje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės

4.1 Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Užsakymo dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas nemokamas Pirkėjo Užsakymo pristatymas. Šios sumos dydis nurodomas prie Pardavėjo pristatymo sąlygų.
4.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Elektronine parduotuve.

5. Pardavėjo pareigos

5.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.
5.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 12 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9-tame Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.
5.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
5.5 Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 30 (trisdešimt) dienų skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

6. Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai:


6.1 Atsiskaitydami už prekes, būsite nukreipti į mokėjimų įstaigos AB SEB bankas sistemą, kur galėsite išsirinkti norimą apmokėjimo būdą.
6.2 Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvos Respublikoje veikiančių bankų: „Swedbank“, „SEB“, „Luminor“, „Citadele“, „Šiaulių bankas“, „Medicinos bankas“.  Kiekvieną kartą atsiskaitant yra sugeneruojamas unikalus krepšelis, todėl pavedimai, kurie atliekami pakartotinai naudojant jau panaudota krepšelį nėra įskaitomi.

 

7. Baigiamosios nuostatos

10.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
10.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
10.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-11-30

Pirkinių krepšelis