LAS narystė

10.00  / 12 mėnesių

Lietuvos akušerių sąjunga (toliau – LAS) yra viešasis juridinis asmuo, jungiantis akušerius (-es) ir kitus motinos ir vaiko sveikatos priežiūros įstaigose dirbančius specialistus (-es), palaikančius akušerių profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir atsakomybės siekimo už moters ir vaiko sveikatą idėją.

Tikraisiais nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys – akušeriai ar kiti motinos ir vaiko sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys specialistai, o taip pat juridiniai asmenys, savo pagrindinėje veikloje atitinkantys LAS veiklos tikslus ir uždavinius, pateikę LAS vadovui prašymą įstoti į LAS ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Tikrieji nariai turi teisę balsuoti ir priimti sprendimus LAS suvažiavime.

Kategorija:

Lietuvos akušerių sąjunga (toliau – LAS) yra viešasis juridinis asmuo, jungiantis akušerius (-es) ir kitus motinos ir vaiko sveikatos priežiūros įstaigose dirbančius specialistus (-es), palaikančius akušerių profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir atsakomybės siekimo už moters ir vaiko sveikatą idėją.

Tikraisiais nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys – akušeriai ar kiti motinos ir vaiko sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys specialistai, o taip pat juridiniai asmenys, savo pagrindinėje veikloje atitinkantys LAS veiklos tikslus ir uždavinius, pateikę LAS vadovui prašymą įstoti į LAS ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Tikrieji nariai turi teisę balsuoti ir priimti sprendimus LAS suvažiavime.

Garbės nariais gali būti asmenys, ypač daug nusipelnę Lietuvos akušerių sąjungos veikloje. Garbės nario statusas, suteiktas ne LAS tikrajam nariui, nesuteikia asmeniui tikrojo nario teisių.

Tikraisiais LAS nariais gali tapti nurodytus kriterijus atitinkantys asmenys, pateikę prašymą įstoti į LAS ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

Garbės nariais gali tapti įstatų kriterijus atitinkantys asmenys. Garbės nario statusas Valdybos teikimu suteikiamas Suvažiavime.

Įrodyta tyrimais, kad priklausymas organizacijoms turi teigiamą poveikį politiniam dalyvavimui ir socializacijai su kitais akušeriais. Akušerės įgyja daugiau pasitikėjimo savimi bei labiau vertina savo profesiją.

Akušerių sąjunga turi ilgametę patirtį bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija ir kitomis valstybės institucijomis.

Akušerių sąjungos atstovai dalyvauja Nacionalinės sveikatos tarybos, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pasitarimuose, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose ir kt. Taip pat Akušerių sąjunga yra tarptautinių akušerių organizacijų visateisė narė. Taip pat Kuo daugiau Lietuvos aktyvių akušerių vienys sąjunga, tuo didesnės galimybės atsivers akušerėms derėtis su darbdaviais, teikti pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai bei kitoms valstybės institucijoms, daryti įtaką sveikatos politikai bei slaugos praktikos pokyčiams.Lietuvos akušerių sąjunga (toliau – LAS) yra viešasis juridinis asmuo, jungiantis akušerius (-es) ir kitus motinos ir vaiko sveikatos priežiūros įstaigose dirbančius specialistus (-es), palaikančius akušerių profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir atsakomybės siekimo už moters ir vaiko sveikatą idėją.

 

Pirkinių krepšelis