Atnaujintos rekomendacijos dėl Covid- 19 infekcijos. Rekomendacijos parengtos pagal šiuo metu esamą mokslo įrodymais pagrįstą gerąją klinikinę patirtį.

page1image34183936
page1image34185472