„Slauga. Mokslas ir praktika“.

Kviečiame prisidėti prie slaugos mokslo sklaidos ir savo mokslinius straipsnius paskelbti vieninteliame slaugos krypties Lietuvos recenzuojamame mokslo žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“.

Primename, kad žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ paskelbtas mokslinis straipsnis, vadovaujantis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir finansavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir finansavimo tvarkos“, 4.8.3 papunkčiu vertinamas kaip slaugytojų kvalifikacijos tobulinimas.

Šiuo metu teisės aktas nustato, kad įskaitoma 30 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.

Reikalavimus autoriams rasite Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro interneto svetainėje http://sskc.lt/informacija-autoriams.html